YRKESKLÆR SERVICE

YRKESKLÆR SERVICE

Mange kunder har satt fokus på hva det koster å vaske f. eks en kjeledress. Vi vet at administrasjonskostnadene ved innkjøp av arbeidstøy ofte overstiger kostnadene for å holde tøye rent. Vi reduserer kundens innkjøpskostnader til et MINIMUM. FORUTEN å holde tøye rent, holder vi det også i orden med VITSETJENESTE. DET er god økonomi i godt VEDLIKEHOLD! VI kan leveres og returneres på arbeidsplassen.