RENGJØRING OVER HIMLING TEKNISK ROM

RENGJØRING OVER HIMLING TEKNISK ROM

Rengjøring over himling og ventilasjonsrom Der man ikke kommer så lett blir det som regel sjelden gjort rent. Vi rengjør over himlinger mv. og hjelper til der det ikke er så lett å komme til.