VAKTMESTERTJENESTER

VAKTMESTERTJENESTER

Vaktmestertjenestene blir tilpasset det behov og antall timer som kundene ønsker. I tillegg til våre faste tilsynstjenester kan vi levere vaktberedskap utenfor vanlig arbeidstid. Dette gjelder både ved akutt behov og skadeforhold. Kontakt oss for tilpasning til ditt behov. Vårt hyggelige og kvalifiserte personell vil gi deg en hjelpende hånd! Vi tilbyr maskintjenester som f.eks. plenklipping, snømåking, strøing og feiing. Tilsyn på tekniske innretninger som ventilasjon, belysning, låssystemer, brannmateriell, taksluk m.m. Ettersyn av grøntanlegg og lekeplasser. Bort kjøring av avfall, flyttelass, transport av gjenstander. Vaktberedskap ved akutte behov og skader, for eksempel ved vannskader på leiligheter i borettslag.