FASADERENGJØRING

FASADERENGJØRING

Hvorfor velge rengjøring fra BA Gruppen AS?Generelt sett bør alle fasader vaskes med jevne mellomrom. Støv, sot og skitt blander seg med organisk materiale som pollen og legger seg som et belegg på fasaden. Når dette brytes ned danner det gode vekstforhold for mose og alger. Dette gjør at bygningsmaterialene brytes ned raskere enn nødvendig.