TEPPERENS

TEPPERENS

Tepper over harde gulv en evne til å binde støv og andre partikler i luften. Det har en direkte positiv innvirkning på inneklima, herunder akustikk, og sikrer at støvet ikke virvlet opp ved enhver bevegelse. Men ettersom tepper har evnen til å holde på støv og skitt kan til slutt ha en negativ effekt på inneklima og arbeidsmiljø. Vi har brukt flere år på å utvikle og teste ulike metoder for dyp rensing og har kompetanse på rengjøring av alle typer tepper. Derfor kan vi gi profesjonell rådgivning basert på type teppe og bruksområde.