RENT OG TØRT BYGG

RENT OG TØRT BYGG

Formålet med Rent og Tørt Bygg (RTB) er å oppnå et godt inneklima i ferdig bygg, bl.a. ved å hindre spredning av støv og fibre m.m. fra byggeprosessen. RTB bidrar også til bedre arbeidsmiljø samt en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygget. Prosjekt skal som hovedregel gjennomføres etter “Rent- Tørt-Bygg, forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007). Rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeids effektivitet

 1. RENT OG TØRT BYGG
 2. Formålet med Rent og Tørt Bygg (RTB) er å oppnå et godt inneklima i ferdig bygg, bl.a. ved å hindre spredning av støv og fibre m.m. fra byggeprosessen. RTB bidrar også til bedre arbeidsmiljø samt en sikrere og mer effektiv arbeidsplass for de som arbeider på bygget. Prosjekt skal som hovedregel gjennomføres etter “Rent- Tørt-Bygg, forebyggende helsevern i bygninger (RIF, 2007). Rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeids effektivitet

 1. RTB-FILOSOFIENS MÅL:
  • Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helsefare
  • Forurensninger og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i den ferdige bygningen
  • Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og skader på bygget
 1. SONEINNDELING:
  • Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom produksjonen skrider frem skifter sonene farge fra grønn til gul til rød.

   • Grønn sone:
   • Råbyggfasen

   • Gul sone:
   • Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)

   • Rød sone:
   • Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malte flater, systemhimling/fasthimling, listing etc.) For alle soner gjelder:

   1. Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflødige materialer
   2. Kun lagring for nært forestående arbeider i bygningen
   3. Feiekost skal ikke brukes
   4. Støvsuger skal brukes
   5. Røyking kun tillatt på anvist plass