BM-DUSTDETECTOR (STØVMÅLINGER)

BM-DUSTDETECTOR (STØVMÅLINGER)

Ved støvmåling med en BM-Dust detektor registreres støvavsetninger på en spesiell gel-tape. Tapen gjennomlyses før og etter prøvetaking, og endringen i lysmengden (redusert som følge av støvet) er et direkte mål for hvor mye støv som er avsatt på tapen. Støvmengden avleses direkte i %, og resultatet angir hvor mange prosent av tapen som er dekket med støv. Måling av støvdekket vil kunne si oss noe om både forurensningsnivået i det aktuelle rommet, og effekten av forskjellige rengjøringsmetoder.